Stage

Om ervaring in de praktijk op te doen, is een stage in een glas-in-loodbedrijf of bij ons eigen Méridon-project van groot belang. Het is vaak niet eenvoudig om bij een glas-in-loodbedrijf een stageplek te vinden. Om toch iedereen de mogelijkheid te bieden praktijkervaring op te doen, heeft de opleiding de restauratie van kasteel Méridon bij Chevreuse/Rambouillet in opdracht gekregen.

Kasteel Méridon is een cultureel centrum in bezit van de Nederlandse staat (Centre Culturel Franco-Néerlandais Chateau de Méridon).

Dankzij de samenwerking tussen Peter Heijman (glasatelier Oud Rijswijk) en Gijs Vorstman (Monumentenzorg) is deze stagemogelijkheid tot stand gekomen. In samenwerking met een aantal timmerlieden werkt binnen vijf dagen een groepje studenten ter plekke aan een aantal ramen. Deze worden uitgehaald, schoongemaakt, opnieuw in lood gezet en geplaatst. Een deel van de ramen wordt mee naar Nederland genomen om in atelier Immanuel gerestaureerd te worden. Zo ontstaat een roulatiesysteem waardoor uiteindelijk dit negentiende eeuwse kasteel weer een waardige gave buitenkant krijgt.

Ondertussen zijn wij nagenoeg klaar, maar een nieuw project bevindt zich in de onderhandelingsfase.

Chateau de Méridon - Centre Culturel Franco-Néerlandais

foto: www.all-free-photos.com