Eindexamen

Het afstudeerprogramma van Master-Glass bestaat uit de volgende onderdelen:

A. Opdrachten
Drie uit te voeren opdrachten waarin de behandelde vaktechnieken aan de orde komen en die ieder bestaan uit de volgende onderdelen:

  1. ontwerp in kleur met beschrijving (doel, afmetingen, in welke omgeving, lichtverhoudingen, architecturale verhoudingen, etc.) en een schets van het gebouw en omgeving waar het ontwerp in zal komen.
  2. uitgewerkt kleurontwerp van een uit te voeren onderdeel van bovenstaand ontwerp met beschrijving (waarom dit deel gekozen) en karton met loodlijnen.
  3. beschrijving van de gebruikte materialen, werkwijze en bewerkingen met een verklaring waarom deze materialen en werkwijze gekozen zijn
  4. uitvoering in atelier Immanuel onder toezicht.
  5. afwerking en tentoonstellingsrijp maken van het uitgevoerde werk.


Opdracht 1: in clausuur (dus ter plekke) een opgelegd thema, waarna ontwerp, karton en uit te voeren onderdeel in een dag worden gemaakt
Opdracht 2: zelfgekozen sacraal thema
Opdracht 3: zelfgekozen profaan thema

Een van de laatste twee opdrachten moet met gebruik van de computer ontwikkeld zijn.

B. Kunsttheorie en kunstbeschouwing

  1. mondeling tentamen: naar aanleiding van de lesstof, het handboek van Honour & Fleming en zelfgekozen literatuur (minstens 600 pp.) op het gebied van glas, mozaïek en/of muurschildering
  2. scriptie: ongeveer 30 pp. met de nodige illustraties, onderwerp in overleg (voorkeur voor contemporaine glaskunstenaars)


C. Keuzevak/Specialisme

  1. Restauratie
  2. Mozaïek
  3. Muurschildering


Technieken die in bovenstaande examenonderdelen niet aan bod komen maar wel in eerder goedgekeurd werk (bij tussenbeoordelingen), kunnen tijdens het examen getoond worden.

Bij de eindbeoordeling hoort een map met schetsen, tekeningen, fotomappen, kartons, etc.

Uitgevoerd examenwerk dat al is ingebouwd komt in aanmerking voor beoordeling, mits er goede foto’s (ook details) en werkbeschrijving geleverd worden.

Na voldaan te hebben aan de opleidingsvereisten zal een diploma worden uitgereikt met vermelding van de gevolgde onderdelen met een waardering, ondertekend door de directeur van de academie en de betrokken docenten en examinatoren.