Nieuwe lichting kunstenaars “monumentaal glas”

Vrijdag 17 mei 2013 krijgen de afstudeerders van de deeltijd- (post) academiale opleiding “Master Glass” te Tilburg hun diploma uitgereikt. De diploma-uitreiking en opening van de eindexamenexpositie is om 19 uur: SintLucas, Burgakker 17, 5281 CH, Boxtel.

Bijzonder blij zijn wij , dat wij dit evenement dit jaar in Boxtel bij “SintLucas“ mogen houden. Het is een zeer ambitieuze mbo-vakschool met een lange traditie, die de mensen een goede basis wil geven als vakman / vrouw met een breed spectrum aan ambachten. Vanaf schooljaar 2013-2014 start op SintLucas ook een opleiding Creatief Vakman Glas.

Wij hebben tot ons grote plezier de heer Walther Tibosch, voorzitter college van bestuur SintLucas, bereid gevonden om de diploma’s aan de studenten uit te reiken en de tentoonstelling te openen. De tentoonstelling is nog een week na Pinksteren tijdens schooltijd te bekijken.

In het tiende jaar van de Master - Glass opleiding in Tilburg zijn er weer studenten, die afstuderen en hun examenwerk laten beoordelen. Tijdens de tentoonstelling is werk zien van Nelie Anderson, Betty Bulthuis en Ellen van der Leeden. Alle drie in een andere kunstdiscipline opgegroeid laten zij zien waartoe de monumentale glaskunst in de 21e eeuw in staat is. Sacrale en seculiere onderwerpen komen aan bod in zowel kleine objecten als in grote architecturale projecten, waarbij niet voorbij gegaan wordt aan de omgevingsfactoren van de huidige tijd.

In 2002 ging de opleiding “Master Glass”, opgericht door de glaskunstenares Sibylle Gielen, van start met een 16-tal studenten. Een opleiding die tot doel heeft om op het vlak van de monumentale glaskunst een nieuw impuls te geven aan eigentijdse toepassingen van een eeuwenoud fascinerend kunstvak.

Het laatste decennium staat de glaskunst in zijn algemeen en de monumemtale glaskunst in het bijzonder in een vernieuwde belangstelling. Dat deze belangstelling vooral betrokken werd op de traditionele glaskunst was voor de glaskunstenares Sibylle Gielen aanleiding om een opleiding te starten waar een nieuwe generatie glaskunstenaars werd opgeleid die tot doel had een vernieuwing teweeg te brengen. Immers in andere landen zoals Duitsland, Frankrijk en Engeland had de monumentale glaskunst zich wel vernieuwd. Er moest een inhaalslag in gang gezet worden.

Tentoonstelling van o.m. Mieke MandersAandacht voor bijzondere projecten in het buitenland, kennis en vaardigheden van verschillende technieken zoals glas in lood, fusing, muurschildering, mozaïek, etc, het restauratieproject in Méridon (F), architectuur, bedrijfsorganisatie, economie enzovoorts geeft de opleiding een breed all round karakter. Een opleiding die opleidt tot een kunstenaar die kennis en vaardigheden bezit op het gebied van zowel de oude traditionele als ook de nieuwe glastechnieken. Een opleiding die een voortrekkersrol op zich genomen heeft daar de kunstacdemies de laatste decennia hun glasafdelingen hebben opgedoekt .