Master-Glass Eindejaarstentoonstelling 2011

Ieder studiejaar aan de (post)academiale opleiding Master-Glass wordt afgesloten met een eindejaarsbeoordeling. Aansluitend wordt het werk van de studenten tentoongesteld. Er is werk te zien van eerste-, tweede- en derdejaars studenten.

In het weekeinde van 3 juli is de beoordeling en tentoonstelling van 6 Master-Glassstudenten op ons vertrouwde adres, bij Stichting Glaspact in Tilburg, Meerkoldreef 12.

Op zaterdag is de beoordeling, die niet algemeen toegankelijk is.

Op zondag 3 juli 2011 is om 12 uur de opening van de tentoonstelling en zijn de werkstukken van het afgelopen studiejaar te zien tot 17 uur.
Op woensdag 6 juli en zaterdag 9 juli (laatste dag) is de tentoonstelling van 11 uur tot 16.30 uur toegankelijk.

Voor afwijkende tijden kan men bellen met 013 - 5363684 of mailen naar Turn on JavaScript!.