Lesprogramma

Docent beoordeelt restauratie werkzaanheden

Deze deeltijd- opleiding duurt vier jaar, maar langer studeren is mogelijk en soms noodzakelijk, als bij de student de tijd ontbreekt, om de vereiste vakbekwaamheid te behalen.

Lestijden (om de week) zijn:

  • woensdagavond: 19.30 tot 23 uur (atelier-avond voor inhaalwerk, praktisch werken en examen- begeleiding)
  • vrijdagavond: 19.30 tot 23 uur (kunstgeschiedenis, kunstbeschouwing en kunsttheorie)
  • zaterdag: 10 tot 17 uur (vaktheorie en praktijk)
  • zondag: 10 tot 17 uur (vaktheorie en praktijk)

Van deelnemers wordt verwacht dat zij enigermate flexibel zijn. Er zijn lessen op diverse locaties, er zijn soms afwijkende lestijden en verder zijn wij afhankelijk van de beschikbaarheid van de (gast-)docenten. Daarom kan tijdens het studiejaar het lesprogramma gewijzigd worden. Aan het begin van het vierde studiejaar wordt gekeken óf en welke studenten bekwaam zijn om hun examen te doen binnen dat jaar.

Na het behaalde examen word een diploma uitgereikt met vermelding van de gevolgde studievakken en de waardering daarvan. Het diploma wordt ondertekend door de directeur van de academie, de betrokken docenten en de examencommissie.

Iedere student moet een eigen ongevallen- en aansprakelijkheids-verzekering hebben.