Studiebijdrage

Er wordt naar gestreefd om de studenten voor het reguliere onderwijs niet meer te laten betalen dan studenten in rijks gesubsidieerde opleidingen.

Voor het cursusjaar 2015-2016 zijn de kosten € 2.692,25 inclusief BTW (jaarlijks geïndexeerd). Hierin zijn niet inbegrepen extra kosten, zoals materiaal, dure workshops, extra dure gastdocenten, studiereis, excursies, e.d..