Eindexamenkandidaten

In 2017 studeerden af met diploma:

  • Liesbeth Boon
  • Titsia Felderhof
  • Wim Gielen
  • Dagmara Kinga Gielen - Bernacka
  • Doris Dusée

Certificaten zijn uitgereikt aan:

  • Nol van den Berg
  • Evelien de Bruijn
  • Erwin Kuunders