Diploma-uitreiking en opening van de eindexamenexpositie 2013

Vrijdag 17 mei 2013 krijgen de afstudeerders van de deeltijd- (post) academiale opleiding “Master Glass” te Tilburg hun diploma uitgereikt. De diploma-uitreiking en opening van de eindexamenexpositie is om 19 uur: SintLucas, Burgakker 17, 5281 CH, Boxtel.

Bijzonder blij zijn wij , dat wij dit evenement dit jaar in Boxtel bij “SintLucas“ mogen houden. Het is een zeer ambitieuze mbo-vakschool met een lange traditie, die de mensen een goede basis wil geven als vakman / vrouw met een breed spectrum aan ambachten. Vanaf schooljaar 2013-2014 start op SintLucas ook een opleiding Creatief Vakman Glas.

Wij hebben tot ons grote plezier de heer Walther Tibosch, voorzitter college van bestuur SintLucas, bereid gevonden om de diploma’s aan de studenten uit te reiken en de tentoonstelling te openen. De tentoonstelling is nog een week na Pinksteren tijdens schooltijd te bekijken.

In het tiende jaar van de Master - Glass opleiding in Tilburg zijn er weer studenten, die afstuderen en hun examenwerk laten beoordelen. Tijdens de tentoonstelling is werk zien van Nelie Anderson, Betty Bulthuis en Ellen van der Leeden. Alle drie in een andere kunstdiscipline opgegroeid laten zij zien waartoe de monumentale glaskunst in de 21e eeuw in staat is. Sacrale en seculiere onderwerpen komen aan bod in zowel kleine objecten als in grote architecturale projecten, waarbij niet voorbij gegaan wordt aan de omgevingsfactoren van de huidige tijd.

Lees verder...