Clausuur

Het specifieke karakter van de clausuur is dat men afgezonderd van de buitenwereld aan een opdracht werkt. Dus geen contact met o.a. (deskundige) mensen van buiten, docenten of collega examenkandidaten. Je bent op jezelf aangewezen voor wat betreft het ontwerpen, uitdenken en uitvoeren in technische en inhoudelijke zin.

Voor enkele specifieke onderdelen van de opdracht is het toegestaan bronnen te raadplegen of informatie te vragen bij het team van deskundigen.

Doel van deze clausuur is vast te stellen of de examenkandidaat in staat is om de verworven kennis, inzichten, vaardigheden, etc. in een nagebootste opdracht op een juiste wijze in te zetten.

Hierbij wordt getoetst of de kandidaat in staat is om:

  • snel inzicht te verkrijgen in het gestelde probleem,
  • een tot snel resultaat leidende werkwijze te bedenken en toe te passen,
  • een goed eindproduct tot stand te brengen,
  • daarbij een eigen kenmerkende beeldentaal uit te nutten,
  • te getuigen van inzicht omtrent bijkomende zaken,
  • probleem en oplossing helder duidelijk te maken aan de opdrachtgever.


Team van deskundigen:

  • Mark Stalpers
  • Jan-Hein van Stiphout
  • Wim Gielen
  • Sibylle Gielen (uitsluitend voor het leveren van materiaal)