Eindexamen 2017

Eindexamen 2017 staat gepland voor 25 en 26 november. Houd deze pagina in de gaten voor het programma.

In 2002 ging de opleiding “Master Glass”, opgericht door de glaskunstenares Sibylle Gielen, van start met een 16-tal studenten. Een opleiding die tot doel heeft om op het vlak van de monumentale glaskunst een nieuw impuls te geven aan eigentijdse toepassingen van een eeuwenoud fascinerend kunstvak.

Het laatste decennium staat de glaskunst in zijn algemeen en de monumemtale glaskunst in het bijzonder in een vernieuwde belangstelling. Dat deze belangstelling vooral betrokken werd op de traditionele glaskunst was voor de glaskunstenares Sibylle Gielen aanleiding om een opleiding te starten waar een nieuwe generatie glaskunstenaars werd opgeleid die tot doel had een vernieuwing teweeg te brengen. Immers in andere landen zoals Duitsland, Frankrijk en Engeland had de monumentale glaskunst zich wel vernieuwd. Er moest een inhaalslag in gang gezet worden.

Tentoonstelling van o.m. Mieke MandersAandacht voor bijzondere projecten in het buitenland, kennis en vaardigheden van verschillende technieken zoals glas in lood, fusing, muurschildering, mozaïek, etc, het restauratieproject in Méridon (F), architectuur, bedrijfsorganisatie, economie enzovoorts geeft de opleiding een breed all round karakter. Een opleiding die opleidt tot een kunstenaar die kennis en vaardigheden bezit op het gebied van zowel de oude traditionele als ook de nieuwe glastechnieken. Een opleiding die een voortrekkersrol op zich genomen heeft daar de kunstacdemies de laatste decennia hun glasafdelingen hebben opgedoekt .